Liên Hệ

Đọc kỹ, có trục trặc hay sửa bài chổ nào mới liên hệ admin!

  • Phí đăng bài X1 shot
  • Thanh toán bằng PM Voucher (1pm=20k)
  • Hệ thống tự động hoàn toàn
  1. Đăng kí nhà cung cấp ở đây: https://cavedep.xyz/dang-ky-ncc/
  2. Viết bài, và xem hết bao nhiêu pm voucher mua rồi nạp vào và gia hạn, bài viết sẽ tự động được duyệt

Vui Lòng: Không liên hệ admin nhờ đăng bài hộ, không nhận thanh toán chuyển khoản, không kì kèo trả giá, và các bánh vui lòng không nhắn tin chém gió thể hiện mình là bánh lớn có nhiều em hàng ! Mất thời gian của nhau!

Chú ý: Bài hết hạn làm ơn không nhắn tin nhờ sửa sdt hay thông tin nào trong bài, những bài này sẽ bị xoá hoặc xoá số!

Telegram: @quynhtien123 (Làm ơn bỏ qua màn chào hỏi hay alo… Hãy vào thẳng vấn đề cần nhắn tin )

Chỉ nhận các em hàng đẹp chất lượng, hàng công nghiệp các bánh trái làm ăn bố láo làm ơn không đăng bài!